کاربر مهمان ورود
استخدام یک شرکت تولیدی درقشم / قشم
1392.1.24

 یک شرکت تولیدی درقشم به صورت اقماری استخدام مینماید:1 - مکانیک سایت (دیپلم و فوق دیپلم)باحداقل 3سال سابقه کارمفید ، 2 - تکنسین برق یا فوق دیپلم مکانیک جهت دفتر فنی با 2 سال سابقه کار مرتبط

parsa_acc@yahoo.com

02188047122