افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
ستاره حبیب اللهی
فوق لیسانس مدیریت صنعتی
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۷۲
سوابق تحصیلی
[۱۳۹۴-تاکنون]
فوق لیسانس مدیریت صنعتی
ازاداسلامی اراک - اراک
[۱۳۹۰-۱۳۹۴]
لیسانس مهندسی رباتیک
صنعتی همدان - همدان
تخصص و مهارت ها
[مسلط]
نرم افزار Office
[مسلط]
نرم افزار MATLAB
انواع پروژه های دانشجویی در بخش کدنویسی
[مسلط]
نرم افزار Auto cad
[مسلط]
برنامه نویسی به زبان C
[مسلط]
نرم افزار spss
[خوب]
نرم افزار Code vision
[خوب]
نرم افزار Proteus
[خوب]
نرم افزار Ansys
[خوب]
نرم افزار nvivo
[خوب]
نرم افزار expert choice
hamikar.com