افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
بهرام زکی زاده قریه علی
فوق لیسانس مدیریت دولتی – سیستم های اطلاعات مدیریت ( MIS )
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۶۲
سوابق تحصیلی
[۱۳۸۷-۱۳۹۰]
فوق لیسانس مدیریت دولتی – سیستم های اطلاعات مدیریت ( MIS )
آزاد قزوین - قزوین
[۱۳۸۱-۱۳۸۵]
لیسانس مکانیک ماشین آلات کشاورزی
آزاد کرمان - کرمان
سوابق شغلی
[۱۳۹۴-تاکنون]
شرکت فناوری اطلاعات آریانیک
کارشناس فروش خدمات پس از فروش و تحلیل سیستم ها
[۱۳۸۹-۱۳۹۳]
موسسه آینده سازان ایران
دبیر کامپیوتر و زبان انگلیسی
تخصص و مهارت ها
[مسلط]
زبان انگلیسی
[مسلط]
ICDL
hamikar.com