افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
نیلوفر بهرامی نژاد
فوق لیسانس حقوق بین الملل
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۶۵
سوابق تحصیلی
[۱۳۹۲-۱۳۹۵]
فوق لیسانس حقوق بین الملل
دانشگاه آزاد - تهران مرکز
سوابق شغلی
[۱۳۹۴-۱۳۹۴]
دفتر اسناد رسمی شهرک غرب
کارمند اداری
[۱۳۸۶-۱۳۸۷]
نمایندگی اصلی تویوتا
کارمند اداری
تخصص و مهارت ها
[خوب]
زبان انگلیسی
مگالمه و درک مطلب در حدی خوب
[خوب]
مدرک ACDL از مجتمع فنی
مجموعه نرم افزارهای آفیس در حد خوب
hamikar.com