افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
پریا پرهیزی
فوق لیسانس محیط زیست
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۶۷
سوابق تحصیلی
[۱۳۹۲-۱۳۹۵]
فوق لیسانس محیط زیست
خوارزمی - کرج
[۱۳۸۵-۱۳۹۱]
لیسانس مهندسی عمران-عمران
شاهد - تهران
تخصص و مهارت ها
[مسلط]
Word,Excel,Power Point
[خوب]
Autocad,Etabs
[خوب]
زبان انگلیسی
[خوب]
آشنایی به طراحی دستی تصفیه خانه آب و فاضلاب
hamikar.com