افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
زهرا تدبیر
لیسانس گرافیک
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۷۰
سوابق تحصیلی
[۱۳۹۲-۱۳۹۴]
لیسانس گرافیک
علمی کاربردی واحد ۳۰ - تهران
تخصص و مهارت ها
[مسلط]
طراح . کاملا مسلط به نرم افزار های گرافیکی
دانسته هایم در باره نرم افزار ها تا حالا در هیچ طراحی مرا لنگ نذاشته است.
[مسلط]
دارای گواهی نامه بین المللی درجه ۲ و ۱ نقاشی
هنوز هم به صورت حرفه ای مشغول یادگیری هستم
hamikar.com