افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
محسن نصیری راد
فوق دیپلم حسابداری
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۶۸
سوابق تحصیلی
[۱۳۸۶-۱۳۸۹]
فوق دیپلم حسابداری
آزاد - تهران شرق
سوابق شغلی
[۱۳۹۳-۱۳۹۵]
دیجیتال
فروشنده و حسابدار
[۱۳۹۱-۱۳۹۳]
تک سیستم
فروشنده و حسابدار
تخصص و مهارت ها
[آشنا]
حسابداری و فروش
فروش کامپیوتر موبایل و تبلت مایکروسافت اپل و برندهای مطرح
hamikar.com