افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
علیرضا تاجیک
دیپلم حسابداری
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۷۱
سوابق تحصیلی
[تاکنون]
دیپلم حسابداری
سوابق شغلی
[۱۳۹۰-۱۳۹۰]
ریجاب
طراحی وب - دفتر دار
[۱۳۸۹-۱۳۹۰]
بیمه ایران
دفتر دار - بازاریابی
تخصص و مهارت ها
[مسلط]
زبان انگلیسی
[مسلط]
کامپیوتر
[آشنا]
SQL Database - C# - Network
آشنا در حد مقدماتی
hamikar.com