افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
اذین یزدی
فوق لیسانس مهندسی مکانیک
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۶۲
سوابق تحصیلی
[۱۳۸۵-۱۳۸۷]
فوق لیسانس مهندسی مکانیک
یزد - یزد
سوابق شغلی
[۱۳۹۰-تاکنون]
پتروطرح فرآیند
کارشناس طراحی بخش مکانیک و هماهنگ کننده پروژه
[۱۳۸۸-۱۳۹۰]
IGC
کارشناس مکانیک
تخصص و مهارت ها
[خوب]
طراحی تجهیزات پالایشگاه
طراحی تجهیزات ثابت و دوار
[خوب]
pvelite
hamikar.com