افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
محمد حسین لطفی
لیسانس مهندسی فضای سبز
استان آذربایجان شرقی - تبریز
متولد ۱۳۶۴
سوابق تحصیلی
[۱۳۸۳-۱۳۸۷]
لیسانس مهندسی فضای سبز
دانشگاه تبریز - تبریز
سوابق شغلی
[۱۳۹۰-تاکنون]
مهندسین مشاور آمایشگران پویای محیط
طراحی-اجرا ونظارت فضای سبز
[۱۳۸۹-تاکنون]
سازمان پارک تبریز
تخصص و مهارت ها
[مسلط]
مسلط به نرم افزار اتوکد واسه طراحی
hamikar.com