افراد منتخب
فردی انتخاب نشده است.
لیلی صبا
لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
استان تهران - تهران
متولد ۱۳۶۴
سوابق تحصیلی
[۱۳۸۲-۱۳۸۶]
لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
سوابق شغلی
[۱۳۹۳-تاکنون]
آرتا موج ایرانیان
بازرگانی مخابرات-SA- صدور PO-هماهنگی پروژه
[۱۳۹۰-۱۳۹۲]
کیسون
هماهنگی با سفارت های ونزوئلا و وآلمان و لوفتهانزا و گرفتن ویزا و اعزام نیرو به پروژه-انجام کارهای منابع انسانی افراد اعزامی
[۱۳۹۰-تاکنون]
سازمان استاندارد ایران
ترجمه استاندارد های بتن:استاندارد c۵۷۹: روش استاندارد تعیین مقاومت فشاری ملات- دوغاب و رویه های یکنواخت و بتن پلیمری مقاوم در برابر مواد شیمیایی - استاندارد c ۳۰۷ : آزمایش استاندارد تعیین مقاومت کششی ملات- دوغاب و رویه های یکنواخت و بتن پلیمری مقاوم در برابر مواد شیمیایی - استاندارد C۵۸۰: آزمایش مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته ملات- دوغاب و رویه های یکنواخت و بتن پلیمری مقاوم در برابر مواد شیمیایی - استاندارد C۱۹۱: آزمایش استاندارد تعیین زمان عمل آوری سیمان آبدار توسط سوزن ویکات - استاندارد C۸۸۲: شیوه ی آزمایش استاندارد تعیین مقاومت چسبندگی (پیوستگی)ترکیب اپوکسی رزین بکار رفته در بتن توسط برش اریب - مشخصات استاندارد مواد افزودنی شیمیایی به بتن - استاندارد :C۳۴۸ آزمایش استاندارد تعیین مقاومت خمشی ملات سیمانی هیدرولیک - استاندارد : C۱۰۱۹ آزمایش استاندارد تعیین چگالی و وزن مخصوص (چگالی نسبی) پلاستیک توسط جابجایی - استاندارد c ۱۱۰۷-۰۲: مشخصات استاندارد دوغاب سیمان آبدار خشک بسته بندی شده استاندارد C ۱۳۹۸ : شیوه ی استاندارد آزمایش جهت تعیین آزمایشگاهی زمان عمل آوری ملات های سیمانی آبدار که حاوی مواد افزودنی شاتکریت با استفاده سوزن های Gillmore می باشند استاندارد D ۱۰۰۲: شیوه ی استاندارد آزمایش تعیین مقاومت برشی نمونه های فلزی دارای یک اتصال هم پوشانی که با نوار های چسبی متصل شده اند توسط القا ء (بارگذاری) کششی (فلز به فلز) - استاندارد :D ۴۱۲شیوه ها ی استاندارد آزمایش لاستیک ولکانیده شده و کشش الاستومتر های ترموپلاستیک
[۱۳۹۰-۱۳۹۰]
دارالترجمه میرداماد
ترجمه اسناد و مدارک
[۱۳۸۶-۱۳۹۰]
اشتوکی پارس
 ترجمه اسناد و مدارک فنی در پروژه های ذیل: - پروژه آزاد راه تهران- شمال: اسناد مناقصه فنی و عمومی-اسناد مناقصه تامین مالی ، طرح و اجرا – گزارش های ، ابنیه فنی ،راه هیدرولیک – زمین شناسی ، زهکشی و آبرو و غیره (کارفرما: وزارت راه) - پروژه رفتارنگاری سد های سیاه بیشه، کرخه، دز و کارون ، مارون و سد شهید عباسپور: گزارش های رفتارنگاری (کارفرما: وزارت نیرو) - پروژه سد سردشت: گزارش های مکانیک سنگ (کارفرما: وزارت نیرو) - پروژه راه و تونل چارمغزک (در کشور تاجیکستان): گزارش تونل و غیره ( وزارت نقلیات کشور تاجیکستان)  ترجمه همزمان کارگاه اداری- مالی برگزار شده از طرف شرکت اشتوکی سوئیس.
[۱۳۸۲-تاکنون]
• صدا ی جمهوری اسلامی ایران
ترجمه یک برنامه ورزشی رادیویی
[۱۳۸۱-تاکنون]
• مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
ایندکسینگ و طبقه بندی اطلاعات و نقشه ها و اسناد و مدارک
hamikar.com