کاربر مهمان ورود
فوق لیسانس مهندسی شیمی
زبان انگلیسی | Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Ms. Project) | آشنایی با استانداردهای طراحی خطوط لوله در صنایع نفت و گاز | آشنایی مقدماتی با نرم افزار PDMS | آشنایی مقدماتی با نرم افزار Fluent
لیسانس معماری
اتوکد | تری دی مکس
دیپلم تعمیرات لوازم خانگی
فروشندگی
دیپلم علوم انسانی
مهارت مونتاز
فوق لیسانس مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
نرم افزارCATIA | نرم افزارSOLID WORK | نرم افزار کنترل پروژهMSP | بازرسی چشمی جوشVT | نرم افزارجامعOFFICE | آشنایی با نرم افزارهای انبار (رایورز و ثبات) | نرم افزر Auto CAD
لیسانس حسابداری
word,excel | مسلط به نرم افزارشایگان سیستم وآشنایی بانرم افزارتدبیر
لیسانس زیست شناسی
روابط عمومی قوی
لیسانس ارتباط تصویری گرافیک
طراحی با نرم افزار فوتوشاپ-کرل-ایندیزاین-ایلستریتور
فوق دیپلم حسابداری(دانشجو)
کار با نرم افزار هلو | کار با نرم افزار هلو | کار با نرم افزار هلو | آشنایی با excel,word
فوق لیسانس MBA منابع انسانی
مدیریت حرفه ای منابع انسانی | تدوین سیستم ارزیابی عملکرد | اصول و فنون مذاکره | قوانین کار | فرایندهای آموزشی | تهیه و تنظیم شناسنامه های شغلی | جذب و استخدام
فوق لیسانس محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین
نرم افزار GIS و RS
فوق لیسانس روابط بین الملل
لیسانس حسابداری
office
لیسانس روانشناسی
سخت افزار و شبکه های کامپیوتری
لیسانس مهندسی شیمی
آشنایی به زبان انگلیسی | کار با ICDL و اینترنت
لیسانس حسابداری
حسابداری
فوق دیپلم حسابداری
حسابداری
لیسانس معماری
دیپلم برق
دارم
فوق لیسانس برق قدرت