کاربر مهمان ورود
لیسانس برق مخابرات
ورد | اینترنت
فوق دیپلم برق-قدرت
کامپیوتر
لیسانس مدیریت بازرگانی
کامپیوتر | پشتیبانی سایت نویسندگی ... | حسابدار
لیسانس
after effect -photoshop-premier-cinema4d-edius....
لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
طبقه بندی مشاغل | قانون کار و تامین اجتماعی | دوره مدیریت منابع انسانی و مدیریت آموزش در سازمان
فوق دیپلم شبکه
شبکه
دیپلم ریاضی و فیزیک
کامپیوتر
دیپلم مکانیک خودرو
لیسانس IT
شبکه - زبان انگلیسی
لیسانس مکانیک ( ساخت و تولید)
ICDL | طراحی و نقشه کشی با نرم افزار CATIA | طراحی و نقشه کشی با نرم افزار SOLIDWORKS | طراحی و نقشه کشی با نرم افزار Mechanical desktop & Aoutocad | نرم افزار پارس سیستم | دوره زیر بندی و سیستم انتقال قدرت تریلر های ماموت و کشنده های اسکانیا | آشنایی با سیستمهای ترمز EBS , ABS تریلرهای ماموت و کشتده های اسکانیا
دیپلم ادبیات
خوشنویسی
فوق لیسانس شهرسازی
لیسانس حسابداری
اکسل. ورد. کارپردازی حسابداری وصول
لیسانس معماری
auto cad | 3dmax | revit | sketch up | photoshop | power point | excel | word
لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
حسابداری | photoshop | corel draw | C#.NET | ASP.NET | Office Collection | NET+ | تعمیر چاپگر | TOKEN | A+
دیپلم کامپیوتر گرافیک
مدیریت داخلی و مدیریت پرسنل | امور تبلیغات و طراحی و گرافیک | مشتری مداری و روابط عمومی | امور اجرایی داخلی شرکت
لیسانس ادبیات و زبان انگلیسی
ترجمه به زبان انگلیسی,کار با شبکه
دیپلم حسابداری
ICDL
لیسانس مددکاری
زبان انگلیسی
فوق لیسانس چینه شناسی و فسیل شناسی
ICDL | زبان انگلیسی