کاربر مهمان ورود
شرکت برگزار کننده همایش
(1394/05/31 . 1 سال پیش)
انجام کلیه امور تبلیغاتی و چاپ
تهران - تهران
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ مدیر مذاکرات | شرکت برگزار کننده همایش
مدیر مذاکرات
جهت جذب اسپانسر، روابط عمومی بالا، با انگیزه و تجربه مفید، آشنا به مذاکره تلفنی
شرکت برگزار کننده همایش
انجام کلیه امور تبلیغاتی و چاپ
تهران، تهران ، یوسف آباد
یک تا یک و نیم میلیون تومان
مجرد
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ مدیر بازاریابی | شرکت برگزار کننده همایش
مدیر بازاریابی
جهت جذب اسپانسر، روابط عمومی بالا، با انگیزه و تجربه مفید، آشنا به مذاکره تلفنی
شرکت برگزار کننده همایش
انجام کلیه امور تبلیغاتی و چاپ
تهران، تهران ، یوسف آباد
یک تا یک و نیم میلیون تومان
مجرد
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ مدیر فروش | شرکت برگزار کننده همایش
مدیر فروش
جهت جذب اسپانسر، روابط عمومی بالا، با انگیزه و تجربه مفید، آشنا به مذاکره تلفنی
شرکت برگزار کننده همایش
انجام کلیه امور تبلیغاتی و چاپ
تهران، تهران ، یوسف آباد
یک تا یک و نیم میلیون تومان
مجرد
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ کارشناس فروش تلفنی | شرکت برگزار کننده همایش
کارشناس فروش تلفنی
جهت جذب اسپانسر، روابط عمومی بالا، با انگیزه و تجربه مفید، آشنا به مذاکره تلفنی
شرکت برگزار کننده همایش
انجام کلیه امور تبلیغاتی و چاپ
تهران، تهران ، یوسف آباد
یک تا یک و نیم میلیون تومان
مجرد
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ مدیر بازاریابی | شرکت برگزار کننده همایش
مدیر بازاریابی
جهت جذب اسپانسر، روابط عمومی بالا، با انگیزه و تجربه مفید، آشنا به مذاکره تلفنی
شرکت برگزار کننده همایش
انجام کلیه امور تبلیغاتی و چاپ
تهران، تهران ، یویف آباد
یک و نیم میلیون تا دو میلیون تومان
مجرد
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ کارمند اداری | شرکت برگزار کننده همایش
کارمند اداری
آشنا با آفیس_فن بیان قوی_منظیت
شرکت برگزار کننده همایش
انجام کلیه امور تبلیغاتی و چاپ
تهران، تهران ، نهران، یوسف ...
خانم
مجرد
بین ۲۵ تا ۳۵ سال
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ آفیس | شرکت برگزار کننده همایش
آفیس
کارمند اداری، منشی، بازاریاب تلفنی با روابط عمومی بالا
شرکت برگزار کننده همایش
انجام کلیه امور تبلیغاتی و چاپ
تهران، تهران ، خیابان ولی ...
خانم
مجرد
بین ۲۵ تا ۳۵ سال
سیستم پیامک حامی کار
دریافت فرصت های شغلی از طریق پیامک
کارشناس و بازاریاب تبلیغات
تجربه کافی در ارتباط با مشتری و جذب تبلیغات آشنا به حوزه کار مطبوعات روابط عمومی قوی تسلط به مکالمه زبان انگلیسی
بازاریاب خانم
دارای روابط عمومی بالا و علم بازاریابی در زمینه بازاریابی خدمات درمانی
فروشنده
فروش، مشاوره
مسئول برنامه ریزی و اداری کاریابی
مسلط به امور منابع انسانی و استخدامی و راه کارهای نوین استخدام و آموزش نیروی کار و دارای تجربه کاری، مسلط به ربان انگلیسی، کامپیوتر، ...