کاربر مهمان ورود
بهاوران
(1394/07/17 . 1 سال پیش)
گرافیست ، طراح ، منشی
تهران - تهران
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ بهاوران | بهاوران
بهاوران
طراح ، گرافیست ، لیتوگراف ، آشنا به چاپ ، آشنا به نرم افزارهای گرافیکی
بهاوران
گرافیست ، طراح ، منشی
تهران، تهران ، تهران خیابان ...
خانم
مجرد
بین ۲۵ تا ۳۵ سال
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ مسئول دفتر _منشی | بهاوران
مسئول دفتر _منشی
اداره امور داخلی
بهاوران
گرافیست ، طراح ، منشی
تهران، تهران ، تهران خیبان ...
خانم
مجرد
بین ۲۵ تا ۳۵ سال
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ مسئول دفتر - منشی | بهاوران
مسئول دفتر - منشی
اداره داخلی
بهاوران
گرافیست ، طراح ، منشی
تهران، تهران ، تهران _ ...
خانم
مجرد
بین ۳۵ تا ۴۵ سال
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ مدیر امور چاپ و لیتوگرافی | بهاوران
مدیر امور چاپ و لیتوگرافی
آشنا به امور چاپ و لیتوگرافی
بهاوران
گرافیست ، طراح ، منشی
تهران، تهران ، سه راه ...
خانم
مجرد
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ گرافیست | بهاوران
گرافیست
طراح ، گرافیست ، لیتوگراف ، چاپ
بهاوران
گرافیست ، طراح ، منشی
تهران، تهران ، تهران دکتر ...
خانم
مجرد
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ بازاریابی خدمات لیتو گرافی | بهاوران
بازاریابی خدمات لیتو گرافی
بازاریابی خدمات لیتو گرافی
ویزیتور خدمات لیتوگرافی
پورسانت عالی و بی نظیر
بهاوران
گرافیست ، طراح ، منشی
تهران، تهران ، تهران دکتر ...
خانم
مجرد
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ بازاریاب خدمات لیتوگرافی با پورسانت بالا | بهاوران
بازاریاب خدمات لیتوگرافی با پورسانت بالا
بازاریابی خدمات لیتو گرافی
ویزیتور خدمات لیتوگرافی
پورسانت عالی
بهاوران
گرافیست ، طراح ، منشی
تهران، تهران ، تهران خیابان ...
خانم
مجرد
بین ۳۵ تا ۴۵ سال
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ گرافیست | بهاوران
گرافیست
گرافیست ، لیتوگراف ، منشی
بهاوران
گرافیست ، طراح ، منشی
تهران، تهران ، تهران
خانم
مجرد
بین ۲۵ تا ۳۵ سال
سیستم پیامک حامی کار
دریافت فرصت های شغلی از طریق پیامک
نقشۀ مشاغل
صرفه جویی در وقت و هزینه : فرصت های شغلی نزدیک محل زندگی خود را انتخاب کنید
کار دفتری تخصصی
Microsoft Word, Excel, Photoshop, Autocad, Power Point, Ms Project (Optional), تایپیست ماهر، جمع آوری و صفحه آرایی محتوا، پایه ریاضی قوی، زیان انگلیسی خوب، رواب
فروشنده
فروش، مشاوره
کارشناس و بازاریاب تبلیغات
تجربه کافی در ارتباط با مشتری و جذب تبلیغات آشنا به حوزه کار مطبوعات روابط عمومی قوی تسلط به مکالمه زبان انگلیسی