کاربر مهمان ورود
irco
(1394/12/09 . 11 ماه پیش)
مهندسی بازرگانی
اصفهان - اصفهان
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ حسابدار | irco
حسابدار
امور مالی و حسابداری شرکت بازرگانی
irco
مهندسی بازرگانی
اصفهان، اصفهان ، چهارباغ خوجو
۵۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان
بین ۲۵ تا ۳۵ سال
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ مدیر بازرگانی | irco
مدیر بازرگانی
روابط عمومی بسیار قوی مسلط به کامپیوتر
irco
مهندسی بازرگانی
اصفهان، اصفهان ، چهارباغ خواجو
۸۵۰ تا یک میلیون تومان
بین ۲۵ تا ۳۵ سال
دوره های آموزشی
می توانید برای کسب مهارت و وورد به بازار کاراز دوره های آموزشی استفاده کنید
نقشۀ مشاغل
صرفه جویی در وقت و هزینه : فرصت های شغلی نزدیک محل زندگی خود را انتخاب کنید
فروشنده
فروش، مشاوره
بازاریاب خانم
دارای روابط عمومی بالا و علم بازاریابی در زمینه بازاریابی خدمات درمانی
سیستم پیامک حامی کار
دریافت فرصت های شغلی از طریق پیامک