کاربر مهمان ورود
خدمات مالی روشنگران
(1395/09/15 . 1 ماه پیش)
کلیه امور حسابداری
تهران - تهران
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ حسابدار | خدمات مالی روشنگران
حسابدار
اشنا به اظهارنامه ارزش افزوده
خدمات مالی روشنگران
کلیه امور حسابداری
تهران، تهران ، میدان هفتم ...
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ بازاریاب | خدمات مالی روشنگران
بازاریاب
فن بیان عالی- اشنا به فنون بازاریابی و..
خدمات مالی روشنگران
کلیه امور حسابداری
تهران، تهران ، میدان هفتم ...
مجرد
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ کار اموز حسابداری | خدمات مالی روشنگران
کار اموز حسابداری
امور حسابداری
خدمات مالی روشنگران
کلیه امور حسابداری
تهران، تهران ، تهران میدان ...
مجرد
زیر ۲۵ سال
اطلاع رسانی همایش ها
کنفرانس ها و همایش های خود را به کاربران سایت حامی کار اطلاع رسانی کنید.
بازاریاب خانم
دارای روابط عمومی بالا و علم بازاریابی در زمینه بازاریابی خدمات درمانی
گردهمایی و همایش ها
کنفرانس ها و همایش های خود را به کاربران سایت حامی کار اطلاع رسانی کنید.
کارشناس و بازاریاب تبلیغات
تجربه کافی در ارتباط با مشتری و جذب تبلیغات آشنا به حوزه کار مطبوعات روابط عمومی قوی تسلط به مکالمه زبان انگلیسی
دوره های آموزشی
می توانید برای کسب مهارت و وورد به بازار کاراز دوره های آموزشی استفاده کنید