کاربر مهمان ورود
چالش طب پینار
(1395/09/28 . 1 ماه پیش)
محصولات دندانپزشکی
آذربایجان شرقی - تبریز
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ منشی | چالش طب پینار
منشی
منشی
چالش طب پینار
محصولات دندانپزشکی
آذربایجان شرقی، تبریز ، استان آذربایجان ...
۴۸۷ تا  ۵۵۰ هزار تومان
خانم
مجرد
دوره های آموزشی
می توانید برای کسب مهارت و وورد به بازار کاراز دوره های آموزشی استفاده کنید
گردهمایی و همایش ها
کنفرانس ها و همایش های خود را به کاربران سایت حامی کار اطلاع رسانی کنید.
سیستم پیامک حامی کار
دریافت فرصت های شغلی از طریق پیامک
کار دفتری تخصصی
Microsoft Word, Excel, Photoshop, Autocad, Power Point, Ms Project (Optional), تایپیست ماهر، جمع آوری و صفحه آرایی محتوا، پایه ریاضی قوی، زیان انگلیسی خوب، رواب
بازاریاب خانم
دارای روابط عمومی بالا و علم بازاریابی در زمینه بازاریابی خدمات درمانی