کاربر مهمان ورود
مدیریت نکو
(1392/05/07 . 3 سال پیش)
مدیریت پروژه توسعه کسب و کار
تهران - تهران
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ منابع انسانی | مدیریت نکو
منابع انسانی
کلیه امور اداری و مدیریت منابع انسانی
مدیریت نکو
مدیریت پروژه
توسعه کسب و کار
تهران، تهران ، پاسداران
دو میلیون به بالا
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ حسابداری | مدیریت نکو
حسابداری
کلیه امور حسابداری، مالیات و بیمه
مدیریت نکو
مدیریت پروژه
توسعه کسب و کار
تهران، تهران ، تهران - ...
دو میلیون به بالا
کار دفتری تخصصی
Microsoft Word, Excel, Photoshop, Autocad, Power Point, Ms Project (Optional), تایپیست ماهر، جمع آوری و صفحه آرایی محتوا، پایه ریاضی قوی، زیان انگلیسی خوب، رواب
دوره های آموزشی
می توانید برای کسب مهارت و وورد به بازار کاراز دوره های آموزشی استفاده کنید
سیستم پیامک حامی کار
دریافت فرصت های شغلی از طریق پیامک
نقشۀ مشاغل
صرفه جویی در وقت و هزینه : فرصت های شغلی نزدیک محل زندگی خود را انتخاب کنید
فروشنده
فروش، مشاوره