کاربر مهمان ورود
خصوصی
(1393/01/10 . 3 سال پیش)
پیمانکاری
یزد - یزد
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ کارشناس دفتر فنی عمران | خصوصی
کارشناس دفتر فنی عمران
مهندس عمران مسلط به متره و برآورد
خصوصی
پیمانکاری
یزد، یزد ، یزد
کار دفتری تخصصی
Microsoft Word, Excel, Photoshop, Autocad, Power Point, Ms Project (Optional), تایپیست ماهر، جمع آوری و صفحه آرایی محتوا، پایه ریاضی قوی، زیان انگلیسی خوب، رواب
مسئول برنامه ریزی و اداری کاریابی
مسلط به امور منابع انسانی و استخدامی و راه کارهای نوین استخدام و آموزش نیروی کار و دارای تجربه کاری، مسلط به ربان انگلیسی، کامپیوتر، ...
دوره های آموزشی
می توانید برای کسب مهارت و وورد به بازار کاراز دوره های آموزشی استفاده کنید
فروشنده
فروش، مشاوره
نقشۀ مشاغل
صرفه جویی در وقت و هزینه : فرصت های شغلی نزدیک محل زندگی خود را انتخاب کنید