کاربر مهمان ورود
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ مسول فنی | صنایع غذایی نام لی تبریز
مسول فنی
مسول فنی صنایع غذایی
صنایع غذایی نام لی تبریز
آذربایجان شرقی، تبریز ، بالاتراز سه ...
یک تا یک و نیم میلیون تومان
بیمه، مسکن، ایاب و ذهاب، پاداش
تمام وقت
خانم
فروشنده
فروش، مشاوره
سیستم ایمیل حامی کار
دریافت فرصت های شغلی دلخواه و جدیدترین اخبار اشتغال از طریق ایمیل
دوره های آموزشی
می توانید برای کسب مهارت و وورد به بازار کاراز دوره های آموزشی استفاده کنید
تبلیغ در سایت حامی کار
مهارتهاو سوابق کاری خود را به کارفرمایان معرفی کنید.
بازاریاب خانم
دارای روابط عمومی بالا و علم بازاریابی در زمینه بازاریابی خدمات درمانی