کاربر مهمان ورود
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ یسبلسیبلسیب | یبشسبشسیبشیسبشسی
یسبلسیبلسیب
لیسبلیبلیسبل
یبشسبشسیبشیسبشسی
لایبلایبلایبلابیلابل
اردبیل، بیله سوار ، بالبلایبلابلا یبلایبلایل ...
۷۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان
بیمه
تمام وقت
آقا
متاهل
گردهمایی و همایش ها
کنفرانس ها و همایش های خود را به کاربران سایت حامی کار اطلاع رسانی کنید.
تبلیغ در سایت حامی کار
مهارتهاو سوابق کاری خود را به کارفرمایان معرفی کنید.
بازاریاب خانم
دارای روابط عمومی بالا و علم بازاریابی در زمینه بازاریابی خدمات درمانی
سیستم ایمیل حامی کار
دریافت فرصت های شغلی دلخواه و جدیدترین اخبار اشتغال از طریق ایمیل
سیستم پیامک حامی کار
دریافت فرصت های شغلی از طریق پیامک
مشاغل
جنسیت
استان محل کار
محدوده حقوق ثابت
نحوه همکاری
تسهیلات ویژه
وضعیت تاهل
نظام وظیفه
محدوده سنی
تعداد نمایش نتیجه