کاربر مهمان ورود
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ پیگیری امور اداری ، فنی و مالی شرکت آسانسور | بصیر
پیگیری امور اداری ، فنی و مالی شرکت آسانسور
پیگیری و هماهنگی امور شرکت آسانسور
بصیر
اسانسور
سمنان، سمنان ، سمنان
۷۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان
بیمه، پاداش
تمام وقت
دوره های آموزشی
می توانید برای کسب مهارت و وورد به بازار کاراز دوره های آموزشی استفاده کنید
سیستم پیامک حامی کار
دریافت فرصت های شغلی از طریق پیامک
سیستم ایمیل حامی کار
دریافت فرصت های شغلی دلخواه و جدیدترین اخبار اشتغال از طریق ایمیل
نقشۀ مشاغل
صرفه جویی در وقت و هزینه : فرصت های شغلی نزدیک محل زندگی خود را انتخاب کنید
کار دفتری تخصصی
Microsoft Word, Excel, Photoshop, Autocad, Power Point, Ms Project (Optional), تایپیست ماهر، جمع آوری و صفحه آرایی محتوا، پایه ریاضی قوی، زیان انگلیسی خوب، رواب
مشاغل
جنسیت
استان محل کار
محدوده حقوق ثابت
نحوه همکاری
تسهیلات ویژه
وضعیت تاهل
نظام وظیفه
محدوده سنی
تعداد نمایش نتیجه